Styrelsen 2023

Styrelsen 2023


Lovisa von Goës, ordförande 070 735 43 09
Gudrun Engman, sekreterare 073 975 74 11
Marie Magnusson, kassör      070 648 07 94
Elisabeth Ekman                    070 565 72 20
Lena Andersson                     073 640 96 64
Ulla Nilsson                            070 487 38 29
Elisabet Toorell                       070 579 34 57


Avser styrelsen efter årsmötet 2023-01-30