Protokoll och kallelser

FÖRENINGENS HANDLINGAR

Nedan finner du handlingar från Huskvarna trädgårdsförenings årsmöten för de senaste åren. Vi kommer i första hand att publicera kallelse och dagordning, verksamhetsberättelse samt balans och resultaträkning.

 

 

2022

Handlingar för verksamhetsåret 2022

 

2020 - 2021

Handlingar för verksamhetsåret 2018 - årsmöte 2019-01-28


Kallelse och dagordning.

Verksamhetsberättelse

Balans och resultaträkning

Protokoll årsmöte 2019-01-28


2018.      Handlingar för verksamhetsåret 2018 - årsmöte 2019-01-28

 

Kallelse och dagordning.

Verksamhetsberättelse

Balans och resulotaträkning

Protokoll årsmöte 2019-01-28


2017.      Handlingar för verksamhetsåret 2017 - årsmöte 2018-01-29

 

Kallelse och dagordning.

Verksamhetsberättelse

Balans och resultaträkning

Protokoll årsmöte 2018-01-29