Protokoll och kallelser

Huskvarna Trädgårdsförening

FÖRENINGENS HANDLINGAR

Nedan finner du handlingar från Huskvarna trädgårdsförenings årsmöten för de senaste åren. Vi kommer i första hand att publicera kallelse och dagordning, verksamhetsberättelse samt balans och resultaträkning.

 

 

 

 

2018.      Handlingar för verksamhetsåret 2018 - årsmöte 2019-01-28

 

  1. Kallelse och dagordning.
  2. Verksamhetsberättelse
  3. Balans och resulotaträkning
  4. Protokoll årsmöte 2019-01-28

2017.      Handlingar för verksamhetsåret 2017 - årsmöte 2018-01-29

 

  1. Kallelse och dagordning.
  2. Verksamhetsberättelse
  3. Balans och resultaträkning
  4. Protokoll årsmöte 2018-01-29