OM OSS

Huskvarna Trädgårdsförening

Styrelsen Huskvarna Trädgårdsförening

 

Ordförande: Lovisa von Goës Tel. 036-81118

Mail: lovisa@huskvarnatradgardsforening.se

Sekreterare: Maria Axelsson. Tel.0768967546

Mail: maria@huskvarnatradgardsforening.se

Kassör: Cathrin Alpteg. Tel.036-136520

Mail: cathrin@huskvarnatradgardsforening.se

 

Birgitta Svanberg. Tel.036-13 61 80

Mail: Birgitta@huskvarnatradgardsforening.se

Lena Mårtensson. Tel.036-134756 Mail:lena@huskvarnatradgardsforening.se

 

Marie Magnusson Tel. 036-14 38 36

Mail: marie@huskvarnatradgardsforening.se

Kerstin Wilsson. Tel. 036-91412

Mail: kerstin@huskvarnatradgardsforening.se

Valberedning: Sammankallande

Suppleant: Madeleine Horngacher

 

Revisor: Charlotta Nel

Revisorssuppleant: Ann Lilja

 

 

 

Vi finns också på Internet: http://www.huskvarnatradgardsforening.se/

Medlemsavgiften är lOO kr/hushåll och år och sätts in på bankgiro 5052-8702

Frågor om medlemskapet besvaras av styrelsen. Ring eller maila gärna

info@huskvarnatradgardsforening.se