Närliggande Trädgårdsföreningar

Huskvarna Trädgårdsförening

Löjtnashjärta

Här kommer hemsiders adresser till de trädgårdsföreningar som var medlemmar i Jönköpings läns hemträdgårdsförbund

 

Vi finns också på Internet: http://www.huskvarnatradgardsforening.se/

Medlemsavgiften är lOO kr/hushåll och år och sätts in på Plusgiro 46 63 84-5.

Frågor om medlemskapet besvaras av styrelsen. Ring eller maila gärna

info@huskvarnatradgardsforening.se